Belangrijk bericht:

Camping Dallas is in de onmogelijkheid om de uitbating verder te zetten.

De eigenaar van de gronden heeft zijn medewerking opgezegd.